Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Uluyol, Çelebi. (2019). “Augmented Reality in Education.” In Oxford Bibliographies in Education. Ed. Anne Hynds. New York: Oxford University Press, DOI: 10.1093/OBO/9780199756810-0216.
Bu makaleyi yazmam için Oxford Üniversitesi'nden özel bir teklif aldım. Teklifi kabul ettim, makaleyi yazdım, yazmış olduğum makalenin hakem süreçleri tamamlandı ve şu an yayında. Şunu da özellikle belirtmeliyim ki Oxford Üniversity Press "Eğitim" kategorisinde 10 Şubat 2021 itibariyle dünya genelinde 271 tane makale yayımlamıştır. Burada makalesi çıkan Türkiye'den hiç bir bilim insanı yoktur. "Eğitim" kategorisinde makalesi yayınlanmış ilk Türk bilim insanı da benim (İlgili sayfa için tıklayınız). Beni tanıyanlar çok iyi bilir ki böyle bir paylaşımı asla yapmazdım, ancak dünya için küçük benim için büyük bu başarıyı kendi web sayfamdan duyurmak istedim. Hem ülkem, hem üniversitem olan Gazi Üniversitesi, hem de kendi adıma onurla ve gururla ifade etmek isterim.

ÖZDEMİR Ayşe, ULUYOL Çelebi. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi Güvenliği Farkındalığı. Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi, Doi: 10.20296/tsadergisi.815635

ÜNAL Gökhan, ULUYOL Çelebi (2020). Blok Zinciri Teknolojisi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 13(2), 167-175.

PEHLİVAN Kübra, ULUYOL Çelebi (2019). Stem ve Eğitimde Uygulama Örneklerinin İncelenmesi. Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi, 23(3), 848-861.

TOPALOĞLU Nurettin, ŞAHİN Sami, ULUYOL Çelebi (2018). Comparing the effectiveness of a microprocessor training system and a simulator to teach computer architecture. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION, 34(3), 1138-1144.

ULUYOL Çelebi, ŞAHİN Sami (2018). Investigation Of Pedagogical Formation Students’ Teaching Identity And Professional Loss Conditions. The Journal of Turkish Social Research, 22(4), 1051-1072.

GÖKÇEARSLAN Şahin, ULUYOL Çelebi, ŞAHİN Sami (2018). Smartphone addiction, cyberloafing, stress and social support among university students: A path analysis. Children and Youth Services Review, 91(2018 August), 47-54., Doi: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.05.036

ŞAHİN Sami, İBİLİ Emin, ULUYOL Çelebi (2017). Öğretmen Adaylarında Problem Çözme Eğilimi ve İnternet Bağımlılığı İlişkisinin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 1-21.

BAYSAN Emre, ULUYOL Çelebi (2016). Arttırılmış Gerçeklik Kitabının (AG-Kitap) Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi ve Eğitim Ortamlarında Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 7(14), 55-78.

ŞAHİN Sami, ULUYOL Çelebi (2016). Preservice Teachers Perception and Use of Personal Learning Environments PLEs. International Review of Research in Open and Distance Learning, 17(2), 1-21.

ULUYOL Çelebi, ŞAHİN Sami (2016). Elementary school teachers ICT use in the classroom and their motivators for using ICT. BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 47(1), 65-75., Doi: 10.1111/bjet.12220

ERYILMAZ Selami, ULUYOL Çelebi (2015). 21. Yüzyıl Becerileri Işığında Fatih Projesi Değerlendirmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209-229.

BARAN Erkan, ÇAKIR Hüseyin, ULUYOL Çelebi (2015). Web Tarayıcılarda Adli Analiz İncelemesi. International Journal of Human Sciences, 12(2), 757-774 .

ULUYOL Çelebi, ERYILMAZ Selami (2014). Examining Preservice Teachers Opinions Regarding To Augmented Reality Learning. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 403-413., Doi: http://dx.doi.org/10.17152/gefad.88379

ULUYOL Çelebi (2014). Augmented reality learning From the perspective of engineering into the educational context. Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(3A), 1461-1471.

ÖZDEN Muhammed Tahir, ULUYOL Çelebi (2014). A study on habits of using social media by high schools students. European International Journal of Science and Technology, 3(7), 41-50.

ULUYOL Çelebi, GÜYER Tolga (2014). Web destekli örnek olay yönteminde yüz yüze etkileşimin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama / Journal ofTheory and Practice in Education, 10(4), 918-941.

ULUYOL Çelebi (2013). ICT Integration in Turkish schools Recall where you are coming from to recognise where you are going to. BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 44(1), 10-13., Doi: 10.1111/j.1467-8535.2012.01314.x

ULUYOL Çelebi, AGCA Rıdvan Kağan (2012). Integrating mobile multimedia into textbooks 2D Barcodes. COMPUTERS EDUCATION, 59(4), 1192-1198., Doi: 10.1016/j.compedu.2012.05.018

OCAK Mehmet Akif, ULUYOL Çelebi (2010). Investigation of college students intrinsic motivation in project based learning. International Journal of Human Sciences, 7(1), 1152-1169.

ŞAHİN Sami, OCAK Mehmet Akif, ULUYOL Çelebi (2009). A systematic evaluation of preservice teachers opinions on learning objects. International Journal of Human Sciences, 6(2), 723-736.

ULUYOL Çelebi (2009). Problem temelli öğrenmenin öğrenci başarısına etkisi ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 19-36.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

KAYABAŞI KORU Gülsüm, ULUYOL Çelebi (2020). A Research on Deep Learning Models Used in Turkish Text Analysis. International Conference on Engineering Technologies (ICENTE'20), November 19-21, 2020, Konya, Turkey. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KAYABAŞI KORU Gülsüm, ULUYOL Çelebi (2020). A RESEARCH ON SYSTEM AND DATA SETS USED FOR FAKE NEWS DETECTION. 7. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı”Sağlık Bilişimi ve Analitiği”. 9-11 Aralık 2020, İzmir, Turkey. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

TOZLU Berna, ULUYOL Çelebi (2020). Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Sosyal Mühendislik ve Siber Güvenlik Algısı. the 9th International Scientific Research Congress -Science and Engineering-. 12-13 Aralık 2020 Ankara, 301-316. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

GÜNDOĞAN Burcu, ULUYOL Çelebi (2020). ISO/IEC 27701 UYUMLU KİŞİSEL VERİ YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI ÜZERİNE İNCELEME. the 9th International Scientific Research Congress -Science and Engineering-. 12-13 Aralık 2020 Ankara, 317-327. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUYOL ÇELEBI (2019). Eğitsel Alanda Örnek Bir Artırılmış Gerçeklik Ortamının Geliştirilmesi. III: ULUSLARARASI ÖGRETMEN EGITIMI VE AKREDITASYON KONGRESI, 304-317. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUYOL ÇELEBI (2019). Eğitimciler İçin STEM Yaklaşımı ve Örneklerinin İncelenmesi. III. ULUSLARARASI ÖGRETMEN EGITIMI VE AKREDITASYON KONGRESI, 318-324. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZDEMIR Ayse, ULUYOL ÇELEBI (2019). Kamu Kurum ve Kuruluslarında Bilgi Güvenligi Farkındalıgının Incelenmesi. 6. Uluslararası Bilimsel Arastırmalar Kongresi (UBAK), 425-437. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUYOL ÇELEBI (2019). ILK VE ORTAÖGRETIM ÖGRENCILERININ ARDUINO ILE ILGILI GÖRÜSLERININ INCELENMESI. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Sempozyumu, 130-131. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUYOL ÇELEBI (2019). BÖTE ÖGRENCILERININ ARDUINO ILE ILGILI GÖRÜSLERI. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Egitimi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUYOL ÇELEBI, TOGAY ABDULLAH (2019). SANAYI 4.0 VE ARTIRILMIS GERÇEKLIK - KULLANIM ALANLARI. 4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Eroglu Hasan, ULUYOL ÇELEBI (2018). Internet Baglantısı Olmadan Içerik Aktarımı. INTERNATIONAL CONGRESS ONSTUDENTS MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDENTS, 134-138. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUYOL ÇELEBI, Özden Tahir (2018). Dijital oyunlarla ilgili aile görüslerinin incelenmesi. International Child and Information Safety Congress ”Digital Games”, 28-29. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ELVEREN Sükrü, ULUYOL ÇELEBI (2017). Investigation of the Digital Forensic Educational Practices in the world, Making Their Comparisons and Application Proposal Offer for Turkey. 8TH INTERNATIONAL ADVANCEDTECHNOLOGIES SYMPOSIUM, 421-430. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUYOL ÇELEBI, SAHIN SAMI, GÖKÇEARSLAN SAHIN (2017). Nesnelerin Interneti ve Egitime Yansımaları. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUYOL ÇELEBI, SAHIN SAMI (2017). Pedagojik Formasyon Egitimi Ögrencilerinin Bilgisayarca Düsünme Becerilerinin Incelenmesi. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

GÖKÇEARSLAN SAHIN, ULUYOL ÇELEBI, SAHIN SAMI (2017). Üniversite Ögrencilerinde Akıllı Telefon Bagımlılıgı, Siberaylaklık, Stres ve Sosyal Destege Yönelik Bir Yol Analizi. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUYOL ÇELEBI, SAHIN SAMI,IBILI EMIN (2017). Formasyon Grubu Ögretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Algıları ile Ögretmenlige Yönelik Tutum ve Algılarının Incelenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUYOL ÇELEBI, SAHIN SAMI, GÖKÇEARSLAN SAHIN (2017). Bilgisayarca Düsünme: Nedir? Ne Degildir?. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Tuna Sen Tuba, ULUYOL ÇELEBI (2016). Uyarlanabilir Bir Matematik Ögrenme Platformunun Tasarlanması Ve Gelistirilmesi. 4. International Instructional Technologies Teacher Eduction Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

YEDIRIR Gazi, ULUYOL ÇELEBI (2016). The Opinions of Undergraduate Students for Information Security and Cyber Crimes in Social Networks. International Conference on Advanced Technology and Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

MERIÇELLI MURAT, ULUYOL ÇELEBI (2016). Ögretmen Adaylarının Mobil Destekli Harmanlanmıs Ögrenme Ortamına Yönelik Görüslerinin Incelenmesi. ICITS 2016 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ISIK Zeynep Ebru,ULUYOL ÇELEBI (2016). Siber Güvenlik Ekosisteminin Gelistirilmesi. 6th World Conference on Innovation And Computer Sciences, (INSODE-2016) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ÇAKIR HASAN, KARADENIZ ORAN SIRIN, ULUYOL ÇELEBI (2009). Student engagement experiences in a problem based course with blended learning environment. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, 2009(1), 2415-2419. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler

Akademik Araştırmalarda Teknoloji Kullanımı (2020). Abdulhamit Kurupınar, Abdurrahman Yıldırım, Anmar Efendioğlu, Çelebi Uluyol, Ayşe Arpalık, Çelebi Uluyol, Gülşah Babacan, Güzide Dadlı, İrem Akçayır, Mehmet Başaran, Rana Coşkun Turan, Tuğçe Güleşir, Ufuk Özkubat, Zaineb Alsaati, Nobel Yayınevi, Editör: Doç. Dr. Çelebi ULUYOL, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-406-656-6, Türkçe(Ders Kitabı).

Mendeley Referans Yönetim Sistemi (2020). EFENDİOĞLU Anmar, ULUYOL Çelebi, Nobel Yayınevi, Editör: Doç. Dr. Çelebi ULUYOL, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-406-656-6, Türkçe(Ders Kitabı).

Isletim Sistemleri Güvenligi (2019). Gülçubuk Burcu,Dogan Servet,Korkmaz Sahin,ULUYOL ÇELEBI,Emre Saglam, Gece Akademi, Editör:Uluyol, Çelebi, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7046-18-3, Türkçe(Ders Kitabı).

Isletim Sistemleri Güvenligi, Bölüm adı:(Kullanıcı Hesabı ve Güvenlik) (2019)., DOGAN SERVET,ULUYOL ÇELEBI, Gece Akademi, Editör:Doç. Dr. Çelebi ULUYOL, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7046-18-3, Türkçe(Bilimsel Kitap).

Emerging Tools and Applications of Virtual Reality in Education, Bölüm adı:(Augmented Reality: A new direction in education) (2016)., ULUYOL ÇELEBI,SAHIN SAMI, IGI Global, Editör:Dong Hwa Choi, Amber Dailey-Hebert, Judi Simmons Esdes, Basım sayısı:1, ISBN:2326-8905, Ingilizce(Bilimsel Kitap).

Egitimciler için Bilisim Teknolojileri, Bölüm adı:(Web temelli egitim) (2014)., ULUYOL ÇELEBI,ÇAKIR HÜSEYIN,ERYILMAZ SELAMI, PEGEM AKADEMI, Editör:Selami Eryılmaz, Hüseyin Çakır, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 632, ISBN:978-605-364-723-2, Türkçe(Bilimsel Kitap).

Egitimciler için Bilisim Teknolojileri, Bölüm adı:(Mobil ögrenme) (2014)., ÇAKIR HÜSEYIN,ULUYOL ÇELEBI, PEGEM AKADEMI, Editör:Selami Eryılmaz, Hüseyin Çakır, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 632, ISBN:978-605-364-723-2, Türkçe(Bilimsel Kitap).

Güncel Tehdit Siber Suçlar, Bölüm adı:(Ulusal siber güvenlik stratejisi ve yürütülen çalısmalar) (2014)., ULUYOL ÇELEBI, Seçkin Yayıncılık, Editör:Hüseyin ÇAKIR, Mehmet Serkan KILIÇ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 328, ISBN:978-975-02-2871-1, Türkçe(Bilimsel Kitap).

Adli Bilisim ve Elektronik Deliller, Bölüm adı:(Farklı isletim sistemlerinin incelenmesi) (2014)., ULUYOL ÇELEBI,DEMIRALAY YIGIT RAZIYE, Seçkin Yayıncılık, Editör:Hüseyin ÇAKIR, Mehmet Serkan KILIÇ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 536, ISBN:978-975-02-2873-5, Türkçe(Bilimsel Kitap).

Egitsel Dijital Oyunlar Kuram Tasarım ve Uygulama, Bölüm adı:(Egitsel dijital oyunların degerlendirilmesi) (2013)., ULUYOL ÇELEBI, Pegem Akademi, Editör:Mehmet Akif OCAK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 320, ISBN:6053645153, Türkçe(Bilimsel Kitap).

Internet Temelli Egitim, Bölüm adı:(Tasarım ilkeleri) (2008)., KARADENIZ ORAN SIRIN,ÇAKIR HASAN,ULUYOL ÇELEBI, Nobel Yayınevi, Editör:Halil Ibrahim YALIN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 347, ISBN:978-605-395-123-0, Türkçe(Bilimsel Kitap).

Internet Temelli Egitim, Bölüm adı:(Ögretim stratejileri) (2008)., ÇAKIR HASAN,ULUYOL ÇELEBI,KARADENIZ ORAN SIRIN, Nobel Yayınevi, Editör:Halil Ibrahim YALIN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 347, ISBN:978-605-395-123-0, Türkçe(Bilimsel Kitap).


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZEL Cüneyt, ULUYOL ÇELEBI (2016). Bir Artırılmıs Gerçeklik Uygulamasının Gelistirilmesi ve Ögrenci Görüsleri. Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi, 20(3), 793-823.

Tasdemir Levent, ULUYOL ÇELEBI (2016). Üstün Yetenekli Ögrencilerin Bilgisayara Karsı Tutum ve Teknolojiyle Kendi Kendine Ögrenmeleri Arasındaki Iliskinin Incelenmesi. Part B: Türk Fen Egitimi Dergisi, 13(2), 91-110.

MERIÇELLI MURAT, ULUYOL ÇELEBI (2016). Web Ve Mobil Destekli Harmanlanmıs Ögrenme Ortamlarının Ögrencilerin Motivasyon Ve Akademik Basarılarına Etkisi. Turkish Studies, 11(9), 879-905., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9781.

Leyla Gökmen, Meltem Gülnar, Peker Seyma, ULUYOL ÇELEBI, SAHIN SAMI (2015). Avrupa Ülkelerindeki Uzaktan Egitim Programları Uzerine Bir Inceleme. Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi, 19(3), 11-32.

ULUYOL ÇELEBI, DEMIRALAY YIGIT RAZIYE, SAHIN SAMI, ERYILMAZ SELAMI (2014). Ögretmen adaylarının oyun tercihleri ve bilgisayar oyunu oynama alıskanlıklarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi örnegi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education

MERIÇELLI MURAT, TASDEMIR Levent, ULUYOL ÇELEBI (2014). Türkiye de uzaktan egitimin ögretim programları ve ögrenme yönetim sistemleri açısından incelenmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research(12), 50-58.

ULUYOL ÇELEBI, KARADENIZ ORAN SIRIN (2009). Bir harmanlanmıs ögrenme ortamı örnegi Ögrenci basarısı ve görüsleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60-84.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

AKALIN Ugur,ULUYOL ÇELEBI (2016). Mobil Cihazlar Mobil Adli Bilisim ve Önerilen Süreç Modeli. 18. Akademik Bilisim Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

BAYSAN EMRE, ULUYOL ÇELEBI (2015). Augmented Reality Technologies and Fields of Use . IDEAL 2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

BAYSAN EMRE, ULUYOL ÇELEBI (2015). Arttırılmıs Gerçeklik Kitap ve Egitim Ortamları Kullanımı Hakkında Ögrenci Görüsleri. 3. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

SAHIN SAMI, ULUYOL ÇELEBI (2015). Ögretmen Adaylarının Kisisel Ögrenme Ortamlarına Dair Algı Tutum ve Kullanma Durumlarının Incelenmesi. 24. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, 20-21. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

MERIÇELLI MURAT, ULUYOL ÇELEBI, OCAK Mehmet Akif (2015). Web ve Mobil Destekli Harmanlanmıs Ögrenme Ortamlarının Ögrencilerin Akademik Basarılarına Etkisi. 24. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, 15-15. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUYOL ÇELEBI (2014). Augmented reality books AR Books Simple Illuminations in the pages or new pedagogical tools for learning . II. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 86-90. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUYOL ÇELEBI, DEMIRALAY YIGIT RAZIYE, SAHIN SAMI, ERYILMAZ SELAMI (2014). Ögretmen adaylarının oyun tercihleri ve bilgisayar oyunu oynama alıskanlıklarının incelenmesi Gazi Üniversitesi örnegi. II. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 107 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZDEN Muhammed Tahir, ULUYOL ÇELEBI (2014). Lise ögrencilerinin sosyal medya kullanma alıskanlıklarının incelenmesi. International Conference on New Trends in Educational Technology, 31 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUYOL ÇELEBI, GÜYER TOLGA (2012). Web ortamında uygulanabilir örnek olay yöntemi. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Egitimi Sempozyumu, 208 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUYOL ÇELEBI, ERYILMAZ SELAMI (2012). Arttırılmıs gerçeklik ve egitimde kullanımı. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Egitimi Sempozyumu, 219 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÇAKIR HASAN, KARADENIZ ORAN SIRIN, ULUYOL ÇELEBI, DELIALIOGLU ÖMER (2010). A comparison of student engagement between a blended learning and a traditional learning course in higher education. 10th International Educational Technology Conference (IETC2010), 9-11. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUYOL ÇELEBI, ÖZDEMIR SELÇUK, AGCA RIDVAN KAGAN (2010). New trends in educational technology M Learning and U Learning. 10th International Educational Technology Conference (IETC2010), 996-998. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUYOL ÇELEBI, ÖZDEMIR SELÇUK (2009). Bilgisayar I dersinin SCORM standartlarına uygun ögrenme nesnelerinin kullanıldıgı ögrenme yönetim sistemi ile desteklenmesi. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Egitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

SAHIN SAMI, OCAK MEHMET AKIF, ULUYOL ÇELEBI (2009). Preservice teachers opinions on learning objects. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Egitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

OCAK MEHMET AKIF, ULUYOL ÇELEBI (2009). The effect of project based learning on college students intrinsic motivation. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ULUYOL ÇELEBI, KARADENIZ ORAN SIRIN (2008). Harmanlanmıs ögrenme ortamlarında proje temelli ögrenmeye iliskin ögrenci görüsleri. 8th International Educational Technology Conference (IETC2008) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

KARADENIZ ORAN SIRIN, ULUYOL ÇELEBI (2008). Proje temelli ögrenmede performans degerlendirme üzerine bir uygulama. 2. Uluslararası Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Egitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)